Menu

MULLER

CO2-performance

CO2-performance

CO2-performance

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit instrument wordt voornamelijk gebruikt in Nederland door overheidsorganisaties en bedrijven om duurzaamheid in aanbestedingstrajecten te bevorderen. De CO2 uitstoot is afhankelijk van het energieverbruik binnen ons bedrijf. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Naast het aanbestedingsvoordeel, heeft het meer voordelen om het certificaat te behalen. Zo worden medewerkers meer bewust van duurzaamheid.

De CO2-prestatieladder onderkent vijf niveaus van “ volwassenheid”, zogenaamde maturity levels. De onderneming kan een hoger niveau bereiken door verbeteringen in de bestaande processen door te voeren en door innovaties in technologieën en methoden. MULLER streeft naar CO2 prestatieladder niveau 3.

Onze algemene doelstelling is om in 2021 onze CO2 footprint te verminderen met 5% ten opzichte van 2016. De doelstelling om tot 5% besparing te komen, heeft vooral te maken met bewustwording van ons energie- en brandstofverbruik en manieren om zuiniger te varen. Bewustwording bestaat ook uit het efficiënt plannen van aflossingen, carpoolen en het elektriciteitsverbruik verlagen.

Alle maatregelen staan beschreven in het energiemanagement actieplan. De maatregelen richten zich voornamelijk naar acties voor schepen, projecten en het hoofdkantoor. Voor het hoofdkantoor werden verschillende acties opgezet zoals: het toepassen van duurzame bouwconcepten, invoeren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene stroom.

Downloads:

Certificaten: